top of page
Mevcut Kitaplar

Projenin Kapsamı

Çevrimiçi düzenlenmesi planlanan "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı: Eğitim Bilimleri Temel Alanında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Nitel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi" etkinliği kapsamında aşağıdaki konu başlıklarına değinilecektir:

 1. Nitel Araştırma Paradigması ve Önemi

 2. Nitel Araştırma Desenleri

  • Durum Çalışması

  • Kültür Analizi (Etnografi)

  • Olgubilim (Fenomenoloji)

  • Kuram Oluşturma

  • Eylem Araştırması

  • Eleştirel Söylem Analizi

 3. Nitel Araştırma Süreci ve Etiği​

 4. Nitel Araştırmada Örnekleme

 5. Nitel Araştırmada Veri Toplama

  • Görüşme

  • Metaforlar

  • Gözlem

  • Doküman İncelemesi

 6. Nitel Araştırmada Veri Analizi ve Raporlama​

 7. Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

 8. Nitel Araştırmada Sıkça Yapılan Hatalar

 9. Nitel Araştırma Önerisi Yazma

 

Detaylı etkinlik programına ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.

bottom of page