top of page
İş Ekibi

Proje Ekibi

Bilim Kurulu*

 • Prof. Dr. Esin ACAR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 • Prof. Dr. Hanife AKAR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ali ERSOY, Anadolu Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ali YILDIRIM, Göteborg Üniversitesi

 • Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi

 • Doç. Dr. Elif Buğra KUZU DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu​*

 • Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Proje Yürütücüsü

 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKIN SABUNCU, TED Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇALIŞKAN, Yozgat Bozok Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİLSALAR SAGNAK, Yozgat Bozok Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU, Sinop Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ, Hacettepe Üniversitesi

 • Dr. Pınar KÜÇÜKAKIN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Araş. Gör. Saadet ZÜMBÜL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yardımcı Personel

* Alfabetik sıraya göre listelenmiştir.​

Eğiticilerimiz

Prof. Dr. Esin ACAR.jpg

Prof. Dr. Esin ACAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Eğitici

Kültür Analizi (Etnografi)

Prof. Dr. Hanife AKAR.jpg

Prof. Dr. Hanife AKAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitici

Durum Çalışması

Ali ERSOY.jpg

Prof. Dr. Ali ERSOY

Anadolu Üniversitesi

Eğitici

Nitel Araştırmada Sıkça Yapılan Hatalar

Ali YILDIRIM original.jpg

Prof. Dr. Ali YILDIRIM

Göteborg Üniversitesi

Eğitici

Nitel Araştırma Paradigması ve Önemi

1568291372579.jpg

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Proje Yürütücüsü, Eğitici

Metaforlar, Gözlem, Doküman İncelemesi, Nitel Araştırma Önerisi Yazma

Elif Buğra KUZU DEMİR.jpg

Doç. Dr. Elif Buğra KUZU DEMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Eğitici

Eylem Araştırması

Sibel Akın-Sabuncu.JPG

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKIN SABUNCU

TED Üniversitesi

Eğitici

Olgubilim, Görüşme, Nitel Araştırma Önerisi Yazma

Ömer ÇALIŞKAN.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇALIŞKAN

Yozgat Bozok Üniversitesi

Eğitici

Kuram Oluşturma

Hatice ÇİLSALAR SAGNAK.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİLSALAR SAGNAK

Yozgat Bozok Üniversitesi

Eğitici

Nitel Araştırmada Veri Analizi & Raporlama

Rahime ÇOBANOĞLU.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU

Sinop Üniversitesi

Eğitici

Nitel Araştırmada Örnekleme, Geçerlik & Güvenirlik, Nitel Araştırma Önerisi Yazma

Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ

Hacettepe Üniversitesi

Eğitici

Nitel Araştırma Süreci ve Etiği

Pınar KÜÇÜKAKIN.jpg

Öğr. Gör. Dr. Pınar KÜÇÜKAKIN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Eğitici

Eleştirel Söylem Analizi

Saadet Zümbül.jpg

Araş. Gör. Saadet ZÜMBÜL

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yardımcı Personel

bottom of page