top of page
İş görüşmesi

Proje Başvurusu

Bu çevrimiçi etkinliğe eğitim bilimleri temel alanında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler dahil edilecektir. Katılımcı sayısı 30 ile sınırlı tutulacaktır. Özellikle nitel araştırma yöntemini öğrenmeye daha çok ihtiyaç duyan ve eğitimden daha çok fayda sağlayabilecek öğrencilere etkinliğe katılım için öncelik tanınacaktır. Bu kapsamda devam eden çalışmalarına katkı sunmak amacıyla nitel araştırma süreci içerisinde olan ve bir başlangıç yapmalarını desteklemek amacıyla daha önce nitel araştırma yöntemi ile ilgili herhangi bir ders almamış olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öncelikli hedef kitle olarak belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların seçiminde daha önce TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen etkinliklere katılım durumu ve not ortalamaları gözetilecektir. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılacak ve aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

  1. Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinde Eğitim Bilimleri temel alanında (ders ya da tez aşamasında) tezli yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak,

  2. 4.00 üzerinden en az 3.00 kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların akademik not ortalamalarının 4’lük sistemdeki karşılıkları, Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır. Adayların 4’lük sistemdeki kümülatif akademik not ortalaması onbeş (15) ile çarpılarak puana dönüştürülecektir.

  3. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen etkinliklere en fazla üç (3) kez katılmış olmak. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen herhangi bir etkinliğe daha önce hiç katılmamış olan katılımcılara yirmi (20) puan, bir kez katılan katılımcılara on (10) puan, iki kez katılan katılımcılara beş (5) puan verilecektir. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen etkinliklere üç (3) kez katılan adayların başvuruları reddedilecektir.

  4. Daha önce nitel araştırma yöntemi ile ilgili herhangi bir ders almamak. Gönderdikleri e-transkript belgelerinden nitel araştırma yöntemi ile ilgili herhangi bir ders almadığı tespit edilen katılımcılara on (10) puan verilecektir. Daha önce nitel araştırma yöntemi ile ilgili ders alınması, başvuruya engel değildir.

  5. Nitel araştırma süreci içerisinde olmak. Başvuru sırasında nitel araştırma süreci içerisinde olduğunu ibraz eden katılımcılara on (10) puan verilecektir.

  6. Çıkar ilişkisi içerisinde olmamak. Proje ekibinden herhangi biri ile birinci derece akrabalığı ya da çıkar ilişkisi (tez danışmanı-danışan) olduğu tespit edilen katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ölçütlerini sağlayıp e-Devlet’ten alacakları güncel öğrenci belgelerini ve transkriptlerini etkinliğin e-posta adresine (egitimdenitelarastirmalar2237a@gmail.com) gönderen adaylar arasından listelenen ölçütlere göre en yüksek puanı alan 30 katılımcı etkinliğe katılmaya hak kazanacaklardır. Projenin yaygın etkisini artırmak amacıyla eşit puana sahip katılımcılar arasından seçim yapılırken maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılacak, katılımcıların farklı bölgelerden, illerden, üniversitelerden, enstitülerden, programlardan olmalarına özen gösterilecek, cinsiyet ve öğrenim düzeyi (yüksek lisans/doktora) açısından da denge gözetilecektir. Tüm koşulları eşit olan adaylar arasından başvuru formunu doldurup e-Devlet’ten alacakları güncel öğrenci belgelerini ve transkriptlerini etkinliğin e-posta adresine  (egitimdenitelarastirmalar2237a@gmail.com) daha erken göndermiş adaylara öncelik verilecektir.​

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 3 Aralık 2021 & 17:30

bottom of page