Eğitim Bilimleri Temel Alanında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Nitel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi
(13-17 Aralık 2021)

Araştırma ve Yazma

Proje Hakkında

Bu etkinlik TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

tubitak_logo.png
akulogo-gif.gif

Projenin Amacı

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte bilimsel paradigmalarda dönüşüm yaşanmıştır. Bu süreçte akılcı paradigma yerini yorumlamacı paradigmaya bırakmıştır. Bu paradigmatik dönüşüm, eğitimin amaçlarını da etkilemiştir ...